Verksamhetsberättelse

 

Verksamhetsberättelse – föreningen Estrid Ericsons Vänner år 2017/2018

 

Under året har föreningen haft följande förtroendevalda

Styrelse

  • Anita Du Rietz, ordförande
  • Pia Bruun, kassör
  • Eva Ersson Åbom, sekreterare
  • Dorrit Englund, ledamot

Revisorer

  • Gull Axén, revisor
  • Gunilla Raaschou, revisorssuppleant

 Valberedning

  • Nils B Ericsson, sammankallande
  • P G Ylander, ledamot
  • Annika Havas, ledamot

Styrelsen har under verksamhetsåret 2017/18 haft sex protokollförda möten.

Antalet medlemmar uppgår vid årets slut till 190 stycken. Medlemsavgiften, som uppgår till 200 kronor har varit oförändrad under ett antal år.

Under året har vi genomfört sex egna aktiviteter – fyra i den lokal vi med start föregående år hyrt i Stockholms Borgargilles fastighet på Nybrogatan 60 i Stockholm och två utanför huset. Vi har också varit inbjudna till Svenskt Tenn vid ett antal tillfällen. Vår möteslokal är mycket trevlig och möjliggör samling och mingel där vi kan erbjuda vin till självkostnadspris samt också servera ost, kex och frukt under pausen. Allt mycket uppskattat.

De aktiviteter som genomförts under verksamhetsåret är i kronologisk ordning:

2017-09-07 Specialvisning på Svenskt Tenn av utställningen Vem är du? Presentation av Inredningsateljén och ett samtal mellan Emilie Gadmar (chef för Inredningsateljén) och Dorrit Englund (vår styrelseledamot) – allt under ledning av Svenskt Tenns VD Maria Veerasamy.

2017-09-18  Årsmöte och föredrag av trendspanaren och inspiratören Lotta Ahlvar som berättade om ”Hantverkets återkomst”. 

2017-11-20 Textilformgivaren Maria Åström berättade hur hon skapar finstämda mönster med växtmotiv.

2018-01-10 Gemensamt besök på Waldemarsudde med en guidad visning av konstnären Annika Ekdahls fantastiska bildvävar.

2018-01-22 Bruno Ehrs, en av vår tid mest uppburna fotokonstnärer, berättade om hur det är att vara fotograf idag och om sin egen kreativa vandring genom ett stort antal separatutställningar och böcker.

2018-03-19 Jenny von Platen som driver företaget Modern Form i Malmö,  är en välkänd profil i SVT Antikmagasinet och medarbetare i tidningen Antik och Auktion  berättade om textila traditioner på temat ”Från Morris till Frank”.

2018-05-22 var vi på bokrelease med mingel på Svenskt Tenn, där Anita Du Rietz nya bok ”Skönhet till vardags, Estrid Ericson och Svenskt Tenn” presenterades.

2018 05 30 – 06 02 gjorde vi en oförglömlig resa till Helsingfors för att titta på Svenskt Tenns samarbete och presentation av Estrid Ericson och Josef Frank på Didrichsens Konstmuseum, Hanaholmen och Stockmans. Vi hann också med mycket annat, som Designmuseet, Athenaeum, Esplanaden och Saluhallen.

2018 06 09 genomfördes en mycket efterlängtad utflykt till Tolvekarna på Tyresö, där Gun Jacobson, som bor i Tolvekarna sen drygt trettio år, tog emot oss på ett charmant sätt. Gun visade oss runt, berättade om huset, platsen och Estrid och lät oss njuta av utsikten samtidigt som vi inmundigade kaffe och härliga tårtor från Picard. En underbar dag!

Under året har enligt plan de medel föreningen förvaltat från Almgrenska Fonden i Hjo samt Estrid Ericsons stiftelse, delats ut till Anita Du Rietz som stöd för bidrag till tryckkostnader i bokprojektet ” Skönhet till vardags”.

I juni fick föreningen en donation på 50.000 kronor från vår medlem Henning Rydberg i Skövde för att inrätta Britta och Henning Rydbergs fond. Medlen skall användas i enlighet med EEV’s ändamål att sprida kännedom om Estrid Ericsons liv och gärning och hålla intresset för hennes kulturarv levande.

Styrelsen i september 2018