Hjo

 

Berättelsen om Estrid Ericson, Svenskt Tenns grundare, börjar och slutar i Hjo. Hjo Hembygdsförening och enskilda aktörer har på olika sätt engagerat sig i uppgiften att sprida kännedom om Estrids Ericsons liv och gärning. Den ideella föreningen Estrid Ericsons vänner har sitt säte i Hjo och den som besöker staden kan bland annat se Estrids minnesplats framför det hus hon växte upp.

Mer om Estrid Ericson

Estrids minnesplats på Hamngatan 12

Estrids föräldrar flyttar till Hamngatan 12 i Hjo den 17 oktober 1894. Estrid är en månad gammal när flytten går från Öregrund i Roslagen. Anledningen till flytten är att Estrids pappa Adolf arrenderar Hotell royal, kallad Rullan. Efter sex år i Hjo förvärvar fadern både verksamheten och fastigheten och driver den fram till sin död 1924.

bild på skulpturen källan i Hjo

På Hamngatan 12, där Estrid växte upp, kan man numera besöka Estrids minnesplats Källan.
Minnesplatsen och konstverket är skapat av Hjokonstnären Yvonne Nimar. Foto: Lena Mindus

Skulpturen är inspirerad av en tennvas, i generös form, som Estrid Ericson gjorde 1924. Denna vas var ett av hennes tidiga alster. Estrid reste mycket och tennvasen har en förlaga av en lergods vas från Peru. Ett granatäpple, också det i svart diabas, skall symbolisera Estrid Ericsons sökande efter kunskap och en trappa hennes framgångar. I konstverket ingår en ekbänk, ett vattenblänk och ett körsbärsträd i klotform.

Platsen är också tänkt som en liten oas för en vilostund.  Hörnet ligger i ett bra väderstreck där det är gott att sitta. En fin plats på stråket mellan den gamla och nya stadsdelen.

Läs mer om minnesmärket på Västsverige.com

Byggnad med texten Hotell Royal

Hotell Royal är numera bostadshus, men skylten på hotellet finns fortfarande kvar. Foto: Lena Mindus

Hjo kyrkogård

Estrid Ericsons grav i Hjo

Estrid Ericsons och maken Sigfrid Ericsons grav i Hjo. Blommorna är från föreningen Estrid Ericsons Vänner, nedlagda vid besök i Hjo 2009. Foto: Lena Mindus

I Estrids fotspår i Hjo

Utställningen Estrid Ericson och firma Svenskt Tenn

Utställningen i Kulturkvarteret håller på att göras om. Den får en delvis ny gestaltning och dryga 20-talet nya föremål och öppnar, förhoppningsvis sommaren 2021.

Estrid Ericson och firma Svenskt Tenn i Kulturkvarteret

Estrid Ericsonskolan

En ny grundskola, Estrid Ericsonskolan, byggs och skall vara klar våren 2022. Arkitektfirman Link arkitekter skriver i sin programförklaring att ”Trästadens skala och intimitet möter Estrid Ericsons tidlösa, litterära och kreativa estetik i framtidens lärmiljöer”.  Estrid Ericsons designgärning synliggörs på flera sätt och en stor del av planeringen har skett i samverkan med Svenskt Tenn. Estrids elefanter finns gestaltade runt om i skolan, biblioteket inspireras av Estrids vardagsrum, 2 stora fondväggar täcks av Josef Franks tapeter och Alfa och Omega kommer att flankera entrén. Även Tolvekarna synliggörs – i samband med första spadtaget fick 12 skolbarn plantera varsitt ekollon som ska bli 12 stora ekar på skolgården.

Film om Estrid Ericson

Hjo-sonen John Thornblad tog 2011 initiativet till en spelfilm om Estrid Ericsons uppväxt och ungdomstid i Hjo. Estrid spelas av Sandra Redalf. För manus och regi står Tinna Olafsdottir och bakom produktionen står Affekt film. Filmen är 25 minuter lång och kan ses via vimeo.com

Se filmen Estrid 

Jubileumsåret 2004

Under 2004 inledde Hjo hembygdsförening i samarbete med firma Svenskt Tenn. Man ville knyta ihop hennes uppväxt och ungdomstid i Hjo med hennes fortsatta livsverk. Samma år firade Svenskt Tenn sitt 80 årsjubileum. Det var då också 110 år sedan Estrid föddes. Den 16 september bjöd hembygdsföreningen in till en berättarkväll på Park med tårtkalas.

Hjo hembygdsförening

Boken ”Sagan om Estrid Ericson….”

Hjo Hembygdsförenings bok ”Sagan om Estrid Ericson, Svenskt Tenns grundare, börjar och slutar i Hjo” är skriven av Lennart Nilsson. Han har också sammanställt intervju– och bildmaterial. Lennart skriver i bokens förord ”Vi i Hjo har varit med om att skriva design och konsthistoria”.

Föreningens aktiviteter i Hjo

  • 2022 05 17-18 var vi 35 vänner som hade två minnesvärda dagar i Hjo. Vi hade ett fantastiskt program som inleddes med ett besök i Hjo ”gamla” stadshus och en guidad stadsvandring. Därefter ett intressant besök i den nya grundskolan Estrid Ericsonskolan. Vilken design och inredning – så imponerande! Monica Lindner tog emot oss i sin vackra trädgård för mingel och drink före maten, som intogs på Restaurang Känsla. Stort tack till Monica som också visade upp sitt vackra hem för oss – en av dagens höjdpunkter.  Påföljande dag besökte vi Lotta Lundquist som väver textilier, bla rosengång samt Christina Lindberg som arbetar med skulptur och keramik och har sin ateljé i en av de gamla trävillorna. Dagen avslutades med att Per-Göran Ylander visade oss och berättade om den nya utställningen Estrid Ericson och Firma Svenskt Tenn i Kulturkvarteret Pedagogien.
  • 2019 05 20-21 firade vi föreningens 10-årsjubileum i Hjo med ett späckat program där ett fyrtiotal vänner och deras gäster deltog. Festligheterna inleddes med att Anita Du Rietz höll ett uppskattat föredrag om Estrid som också var öppet för allmänheten – ca 60 Hjo-bor kom. Det interna programmet fortsatte med Estrid Ericson-utställningen, en guidad stadsvandring, samt besök och mingel på galleriet SignD. Dagen avslutades med en gemensam jubileumsmiddag på restaurang Känsla. Följande dag besökte vi Ysteriet på Almnäs Bruk, Vättern Sparris, familjeföretaget Humstorps Metall, som gör de fina tennföremålen och vissa ljusstakar för Svenskt Tenn och slutligen damastvävaren i Äskekärr.
  • September 2016: Föredrag av chefsintendent Ulrika Ruding, Stockholms Auktionsverk, om Josef Franks möbler
  • 21 maj 2015: Invigning av utställningen Estrid Ericson och Svenskt Tenn med Catrin Hulmarker, kommunalråd, och Maria Veerasamy, vd för Svenskt Tenn. Utställningen finns i det s k Kulturkvarteret- Pedagogien. Kurator för utställningen är Eric Ericson (som inte är släkt med Estrid ) och PG Ylander, f d stadsarkitekt i Hjo.
  • Augusti 2014: Ett besök hos tenngjutarna i Moholm samt föredrag av Per Ahldén, intendent Svenskt Tenn om Estrid Ericson och Svenskt Tenn och och Anita Du Rietz, fil.dr tillika föreningens dåvarande ordförande om Estrid Ericsons dukningar med en dukningsutställning. Arrangör Monica Lindner.
  • Maj 2013: På programmet stod bland annat Svenskt Tenns utställning i Pedagogien och ett föredrag om Estrid Ericsons smycken, en stadsvandring eller ett besök i familjen Lidners bostad där Estrids syster Elsa Forsell bodde tillsammans med sin make Per.
  • Maj 2012:  Tillsammans med Hjo hembygdsförening arrangerades en aktivitet arrangerad av Monica Lindner och Kersti Gullstrand. Middag på Hotell Bellevue med inspiration från en inbjudan till Estrids systers 50-årskalas där Estrid varit engagerad i planeringen. På programmet stod bildvisning från Svenskt Tenns Parisutställning, föredrag av konstnären Yvonne Nimar, visning av filmen om Estrid, stadsvandring och visning av det blivande kulturkvarteret Pedagogien.