Om oss

Föreningen Estrid Ericsons vänner

Föreningen har till syfte att sprida kännedom om Estrid Ericsons liv och gärning och därigenom hålla intresset för hennes kulturarv levande. Föreningen söker på olika sätt bidra till spridandet av kunskaper om hennes konstnärskap, entreprenörskap samt att vara ett ”fortbildningssällskap”.

Det sker genom att medlemsaktiviteter mellan 5-7 gånger per år i Stockholm och Hjo. Vi ordnar föredrag, utställningsbesök  och andra aktiviteter på teman med anknytning till Estrid Ericson men även andra utövande designers under samma tid som hennes. Föreningen söker även uppmärksamma nutida designers som verkar i Estrid Ericsons anda.

Föreningen bildades 2009 efter att ha verkat ett par år på en mer informell basis. Föreningen  har sitt säte i Hjo, där Estrid Ericson växte upp och ofta återvände till.

Föreningen är fristående från verksamheten vid Svenskt Tenn men har ett gott samarbete med dem och en ambition att på olika sätt stödja Svenskt Tenn i deras arbete med att bevara ett kulturarv.

Medlemskap

Föreningen har förnärvarande cirka 180 medlemmar. Vill du bli medlem i föreningen är du välkommen att kontakta någon i styrelsen.

Som medlem är du välkommen att  föreslå medlemmar.  Du kan också ta med en vän till en aktivitet innan hon/han bestämmer sig.
Kontakta styrelsen

Hjärtligt välkommen till Estrid Ericsons Vänner!

  • Årsavgiften är förnärvarande (2017-2018) 200 kronor. Enligt stadgarna i föreningen är det styrelsen som officiellt beslutar om inval av nya medlemmar.
  • Verksamhetsåret löper från den 1 september –den 31 augusti
    p g a närheten till Estrid Ericsons födelsedag.
  • Årsavgiften sätts in på föreningens pluskonto 529598-5.
  • Föreningens organisationsnr 802447-0620
  • Här kan du läsa föreningens stadgar
  • Och här är vår integritetspolicy

Under ”Aktiviteter”  och i ”bloggen” får Du också en bild av föreningen och verksamheten.