Om oss

Föreningen Estrid Ericsons vänner

Föreningen Estrid Ericsons vänner bildades 2009 och har till syfte att sprida kännedom om Estrid Ericsons liv och gärning och därigenom hålla intresset för hennes kulturarv levande. Vi är ett ”fortbildningssällskap” som på olika sätt sprider kunskap om hennes konstnärskap och entreprenörskap.

Föreningen är fristående från Firma Svenskt Tenn men har ett gott samarbete och en ambition att på olika sätt stödja Svenskt Tenn i deras arbete med att bevara ett kulturarv.

Föreningen bildades 2009 efter att ha verkat ett par år på en mer informell basis. Föreningen har sitt säte i Hjo, där Estrid Ericson växte upp och ofta återvände till.

Våra aktiviteter

Föreningen brukar genomföra mellan fem och sju ordinarie medlemsaktiviteter per verksamhetsår, i Stockholm och Hjo. Ibland fler. Inbjudningar till arrangemangen skickas ut ca en månad i förväg via mail till medlemmarna. Vi ordnar föredrag, utställningsbesök och andra upplevelser på teman med anknytning till Estrid Ericson. Det kan även vara andra utövande designers under samma tid som hennes eller nutida designers som verkar i Estrid Ericsons anda.

Föreningens planerade och genomförda aktiviteter

Kontakta och och bli medlem

Föreningen Estrid Ericsons Vänner är en ideell förening som är öppen för alla. Föreningen har förnärvarande cirka 200 medlemmar. Nya medlemmar anmäler sitt intresse till styrelsen och kan inväljas när som helst under året.  Medlemskapet bekräftas därefter genom inbetalning av den aktuella medlemsavgiften. Därefter betalar medlem årligen den medlemsavgift som fastställs av årsmötet.

Kontakta oss

Som medlem är du välkommen att föreslå medlemmar. Du kan också ta med en vän till en aktivitet.

  • Årsavgiften är 200 kronor (2020-2021) och sätts in på föreningens pluskonto 529598-5. Avgift tas inte ut av befintliga medlemmar under 2020-2021 på grund av pandemin.
  • Verksamhetsåret löper från den 1 september-den 31 augusti, nära Estrids födelsedag som ju också är i september.
  • Föreningens organisationsnummer 802447-0620
  • Föreningens stadgar
  • Så hanterar vi dina personuppgifter

Vår logotyp – broschen

Föreningen lät göra en brosch i en limiterad utgåva som nu är slutsåld. Broschens formgivning är vår logotyp. Formen är inspirerad av en spegelram som Estrid Ericson formgivit med tidstypiskt typsnitt på bokstäverna.

Bakom formgivningen står Anna Kjellander som är född och uppvuxen i Hjo. Hon har utbildats vid Lunds Tekniska Högskola, där hon avlagt en designexamen, Master of Industrial Design (2005). Anna arbetar med inredningsdesign.

Broschen är ett hantverk i sterling silver tillverkad av guld- och silversmeden Henrik Ingemansson. Henrik är uppvuxen i Kalmar och på Öland och började som guldsmedslärling 1993. Han tog sitt gesällbrev 1996. Därefter har han utbildat sig till silversmed. Henrik Ingemansson har bl.a. arbetat med silversmeden Sigurd Persson i olika projekt och utställningar. Han har även arbetat med Atelier Borgila, W. A. Bolin och Mats Theselius.