Verksamhetsberättelse 2016-2017

Under året har föreningen haft följande förtroendevalda

Styrelse

 • Anita Du Rietz, ordförande
 • Pia Bruun, kassör
 • Eva Ersson Åbom, sekreterare
 • Dorrit Englund, ledamot
 • Marika Bogren, ledamot
 • Monica Lindner, ledamot
 • Revisorer
 • Gull Axén, revisor
 • Gunilla Raaschou, revisorssuppleant
 • Valberedning
 • Annika Haavas, sammankallande
 • Nils B Ericsson, ledamot
 • P G Ylander, ledamot

Styrelsen har under verksamhetsåret 2016/17 haft sju protokollförda möten.

Antalet medlemmar uppgår vid årets slut till 171 stycken. Medlemsavgiften, som uppgår till 200 kronor har varit oförändrad under ett antal år.

Under året har vi genomfört sex olika aktiviteter, varav fyra i den lokal vi med start detta år hyrt i Stockholms Borgargilles fastighet på Nybrogatan 60 i Stockholm. Den nya lokalen är mycket trevlig och möjliggör samling och mingel på våra möten på ett bättre sätt än tidigare. Vi kan här erbjuda vin till självkostnadspris och har i år också bjudit på ost, kex och frukt under pausen. Allt mycket uppskattat.

Antalet deltagare sammanlagt på aktiviteterna har varit 295 personer, vilket är högsta antal någonsin. Detta innebär ett genomsnitt på 49 personer per aktivitet.

I den ”egna” lokalen har deltagarantalet varit betydligt högre – ett genomsnitt på 58 deltagare per aktivitet.

De aktiviteter som genomförts under verksamhetsåret är:

 • 2016-09-17  Föredrag i Hjo av chefsintendenten vid Stockholms Auktionsverk Ulrika Ruding – ”Josef Franks möbler är lika populära idag…”
 • 2016-10-03 Årsmöte 2016/17 samt ”Josef Franks okända liv”, föredrag av Ulrica von Schwerin Sievert och Rebecca Sievert. Samtal kring boken ”Josef Frank – de okända akvarellerna” .
 • 2016-11-21 ”Hur klär man om Josef Frankmöbler?”. Tapetserarmästare Bernt Stenberg, tidigare anställd i Svenskt Tenns tapetserarverkstad samt huvudläraren vid Carl Malmsten Furniture Studies, Sara Lindqvist berättade om hantverket.
 • 2017-01-30 Venini och det fantastiska glaset från Venedig” föredrag av  Marika Bogren, intendent på Nationalmuseum.
 • 2017-03-20  ”Inspirationer — då och nu” med inredningsarkitekt SIR/MSA, formgivaren och skribenten Anika Reuterswärd.
 • 2017-04-18  hade vi en egen guidad visning av utställningen ”Against Design” om Josef Frank på ArkDes.

Under våren har vi fått hjälp att utveckla föreningens hemsida. Vi har fått en ny tilltalande layout, en uppgraderad blogg samt en genomgående mer lättnavigerad hemsida. Från och med maj månad kan vi också notera en betydligt ökad besöksnivå jämfört med tidigare.

Styrelsen i september 2017