Hjo

 

 

 

Sagan om Estrid Ericson, Svenskt Tenns grundare, börjar och slutar i Hjo. Tack vare Estrid Ericsons koppling till Hjo så har den ideella föreningen Estrid Ericsons Vänner sitt säte i Hjo.

 

Hjo Hembygdsförening vårdar kulturarvet

Hjo Hembygdsförening i Hjo Kommun och enskilda aktörer har på olika sätt engagerat sig i uppgiften att sprida kännedom om Estrids Ericsons liv och gärning och därmed hållit intresset för hennes kulturarv levande.

Med målsättning att uppmärksamma Estrid Ericsons Hjo- anknytning, liv och konstnärskap inledde Hjo Hembygdsföreningen under 2004 ett samarbete med Svenskt Tenn. Man ville knyta ihop hennes uppväxt och ungdomstid i Hjo med hennes fortsatta livsverk. Samma år firade Svenskt Tenn sitt 80 årsjubileum.

Den 16 september 2004 var det 110 år sedan Estrid Ericson föddes. För att fira detta bjöd Hjo Hembygdsförening in till en berättarkväll på Park med medverkan av Gunilla Nordström, som då arbetade på Svenskt Tenn. Ett stort intresse innebar fullsatt salong och ett stort tårtkalas!

Minnesmärke över Estrid Ericson

På initiativ av stadsarkitekt PG Ylander uppfördes samma år ett minnesmärke över Estrid Ericson på en central plats i Hjo. I Hjo Tidning stod i samband med invigningen bland annat att läsa:

”Estrid Ericson skall nu hedras med en minnesplats i Hjo. Den skall ligga i hörnet vid Tullstugan – Hotell Royal och uppdraget att göra minnesmärket har gått till Hjo skulptören Yvonne Nimar”

Konstverket tillverkas i svart diabas på ett fundament av kalksten. Yvonne berättar att hon valt att göra en skulptur formad efter en tennvas, i generös form, som Estrid Ericson gjorde 1924. Denna vas var ett av hennes tidiga alster. Estrid reste mycket och tennvasen har en förlaga av en lergods vas från Peru. Den nya statyn fuktas av ett litet vattenflöde. Ett granatäpple, också det i svart diabas, skall symbolisera Estrid Ericsons sökande efter kunskap och en trappa hennes framgångar.

PG Ylander berättar att platsen för konstverket är utvald av flera skäl. Familjen Erikson hade hotell Royal, som nu är bostadshus, men skylten på hotellet finns fortfarande kvar. Det är också tänkt som en liten oas för en vilostund. I konstverket ingår en ekbänk och ett körsbärsträd i klotform.  Hörnet ligger i ett bra väderstreck där det är gott att sitta. En fin plats på stråket mellan den gamla och nya stadsdelen.

PG Ylander hade 1993 fått i uppdrag att skriva en bok om Hjo. Den trycktes i stor upplaga. När tryck-kostnaderna var betalda placerades överskottet på ett konto ”För stadens förskönande”. Dessa medel har finansierat konstverket och den nya minnesplatsen. Tekniska kontoret har bidragit med kostnader för markarbeten”.

Boken ”Sagan om Estrid Ericson….”

Samma år -2004- utgav Hjo Hembygdsförening en bok ”Sagan om Estrid Ericson, Svenskt Tenns grundare, börjar och slutar i Hjo”. Författare till boken var Lennart Nilsson som också sammanställt intervju– och bildmaterial. Lennart skriver i bokens förord ”Vi i Hjo har varit med om att skriva design och konsthistoria”.

I hembygdsföreningens lokaler har under de senaste åren funnits en utställning om Estrid Ericson. För att möjliggöra detta har ett stort antal föremål lånats ut av släktingar som äger det hus i Hjo där Estrid Ericsons syster Elsa Forsell bodde.

Estrid Ericsons Väg

I samband med byggandet av ett nytt bostadsområde beslutade kommunen om att gatorna namn efter kända kulturpersonligheter. I området finns nu Estrid Ericsons Väg!

Stadsvandringen i Estrid Ericsons fotspår

Kulturbruket i Hjo, som är ett nätverk med ambitionen att stödja kulturverksamhet , erbjuder stadsvandringar. Det senaste tillskottet är vandringen ”I Estrid Ericsons fotspår”. Genom guiderna kan en vandring, kompletterad med information om Estrid, ges till såväl hitresande turister som intresserade Hjobor.

Film om Estrid Ericson

Hjo-sonen John Thornblad tog 2011 initiativet till en film om Estrid Ericsons uppväxt och ungdomstid i Hjo. John håller på att utbilda sig för att arbeta inom filmyrket och hoppas att filmen skall intressera en bredare publik och därmed skapa kunskap om Estrids Ericsons liv och konstnärskap.
Estrid Ericson är begravd på Hjo kyrkogård.

Våraktivitet     2012

Estrid Ericsons Vänner inbjöd sina medlemmar med vänner samt Hjo Hembygdsförening till en våraktivitet i Hjo fredagen den 18 maj och lördagen den 19 maj. Arrangörer var Monica Lindner och Kjersti Gullstrand.

Programmet inleddes med middag på Hotell Bellevue. Initiativet till menyn kom från Monica som inspirerats av en inbjudan till Estrids systers 50-årskalas där Estrid varit engagerad i planeringen. Hotell Bellevue antog utmaningen att tillaga menyn enligt konceptet och serverade en vällagad och mycket god måltid. Programmet bestod därefter av bl a bildvisning från Svenskt Tenns Parisutställning, föredrag av konstnären Yvonne Nimar, som gjort minnesmärket över Estrid Ericson, visning av filmen om Estrid Ericson (se ovan) samt stadsvandring och visning av det blivande kulturkvarteret Pedagogien.

Hjo 2013

Hjo fyller 600 år. Detta jubileumsår innehåller ett digert programutbud! Allt från lasershow till föredrag, från kända evenemang till nysatsningar, från happenings till vandringar, från grannkommunernas uppvaktningar till varieté. Allt är möjligt och alla kan vara med. Besök Hjos hemsida www.hjo.se för ett kalendarium som dessutom fylls på hela tiden.

I slutet av maj samarrangerar Hjo kommun och Svenskt Tenn en utställning i Pedagogien med guidade visningar. Den pågår hela sommaren.

Våraktivitet     2013

Estrid Ericsons Vänner bjuder in sina medlemmar med vänner till en våraktivitet i Hjo fredagen den 24 maj och lördagen den 25 maj. Programmet inleds på fredagen med besök i Tibros hantverkscentrum. Därefter ser vi Svenskt Tenns utställning i Pedagogien, lyssnar på ett föredrag om Estrid Ericsons smycken, samt avslutar kvällen med Estrid Ericsons meny på Hotel Bellevue.

På lördagsmorgonen kan man prova på eller delta i en övning i Qi gong.Efter frukost kan man besöka familjen Lindners bostad, där Estrid Ericsons syster Elsa Forsell och hennes make Per bodde eller gå med på en stadsvandring i Hjo. Möjlighet att delta i bägge aktiviteterna finns. Det blir en lättare förtäring hos Lindners.

Dessutom finns möjlighet till diverse inköp av t ex färsk och rökt vätterfisk i Hjo, färsk sparris i Norra Fågelås, prisbelönta ostar på Almnäs säteri eller ekologiskt kött och rökta produkter i Lilla Spännefalla. Glöm heller inte att provsmaka den världsberömda glassen från Hjo; Österhagens glass. Alla deltagare erhåller en karta med vägbeskrivningar.

Sommaraktivitet 2014

Den 15-16 augusti 2014 anordnades en aktivitet i Hjo med besök hos tenngjutarna i Moholm, föredrag av intendent Per Ahldén, Svenskt Tenn om Estrid Ericson och Svenskt Tenn och med föredrag av fil.dr. Anita Du Rietz, föreningens ordförande om Estrid Ericsons dukningar med en dukningsutställning, arrangerad av Monica Lindner, styrelseledamot, från Hjo.

Invigning av ny utställning i Hjo om Estrid Ericson och Svenskt Tenn i maj 2015

Den 21 maj 2015 invigdes utställningen av kommunalrådet i Hjo, Catrin Hulmarker, och Maria Veerasamy, VD för Svenskt Tenn. Utställningen finns i det s k Kulturkvarteret- Pedagogien och kommer att finnas där i sex år. Kurator för utställningen har varit Eric Ericson (ej släkt med Estrid Ericson) och PG Ylander, f d stadsarkitekt i Hjo i samarbete med Svenskt Tenn.

Föredrag i Hjo september 2016 av chefsintendent Ulrika Ruding, Stockholms Auktionsverk, om Josef Franks möbler