Årsmöte

Föreningens årsmöte brukar äga rum i så nära anslutning som möjligt till Estrid Ericsons födelsedag den 16 september. För att vi ska hinna med bokslut och revision brukar detta normalt ske under den första halvan av oktober.

Ordinarie årsmöte för verksamhetsåret 2022/2023 äger rum tisdagen den 3 oktober 2023 kl. 18.00 i Konstnärshuset på Smålandsgatan 7, Stockholm.

Efter årsmötet, som normalt endast brukar ta kort tid i anspråk, har vi glädjen att än en gång hälsa välkommen till Jenny von Platen som berättar omkonsthantverkaren, keramikern och formgivaren Signe Persson-Melin.

Det är få formgivare som påverkat våra hem, vardag som fest, som Signe Persson-Melin. På legendariska Helsingborgsmässan, H55 slog hon igenom med en serie kryddburkar i stengods. Signe var mångsidig och växlade mellan olika material och uppdragsgivare.

Under åren kom Signe att ha uppdrag för bl.a. Boda, Höganäs Keramik och Rörstrand. För Svenskt Tenn har Signe Persson-Melin bl.a. speciellt formgivit porslinsservisen Myrten samt utsökta föremål i tenn.

Jenny von Platen är antikhandlare med inriktning på 1900-talets formgivning och ägare av von Platen Modern Form i Malmö. Hon skriver även regelbundet i tidningen Antik & Auktion och har medverkat i många utställningar. Jenny har en säker blick för form och inredning, med särskilt intresse för svenska klassiker och Svenskt Tenn.

Årsmöte

Dagordningen för årsmötet samt verksamhetsberättelsen hittas här. Årsmötet beräknas ta ca 30 minuter.

Valberedningens förslag och den ekonomiska redovisningen kommer att presenteras och finnas tillgängliga vid mötet.

Motioner

Välkommen att inkomma med motioner till årsmötet. För att dessa ska kunna behandlas av styrelsen till årsmötet måste de vara föreningen tillhanda senast den

26 september på mail till estridericsonsvanner@gmail.com eller med post till Estrid Ericsons Vänner, c/o Pia Bruun, Norra Parkpromenaden 39 lgh 1203, 183 74 Täby

Plats: Konstnärshuset, Smålandsgatan 7, Stockholm. 

OBS! Ingång genom stora porten, inte restaurangen. För den som har svårt för trappor finns en hiss från gatan till entréplanet och sedan därifrån till möteslokalen. Hisskod 1391. Garderob finns i entréplanet.

Tid: tisdagen den 3 oktober 2023, kl. 18.00

Kostnad: 100 kronor för medlem och 130 kronor för gäst. Tillströmningen till våra möten har varit så stor att vi bara kan tillåta en gäst per medlem.

Bindande anmälan:  Din anmälan samt namn på eventuell medföljande gäst vill vi ha så snart som möjligt till estridericsonsvanner@gmail.com, dock senast den 26 september. Inbetalning på 100 kronor för medlem och 130 kronor för gäst ska göras till föreningens plusgirokonto 52 95 98-5. Pengarna skall finnas inne på kontot senast den 26 september. Vänligen ange tydligt namn på den/dem som anmälan/inbetalningen gäller.

OBS att för den som endast önskar närvara vid årsmötet och inte på föreläsningen utgår ingen kostnad.  Din anmälan ska dock göras till estridericsonsvanner@gmail.com