Årsmöte

Föreningens årsmöte brukar äga rum i så nära anslutning som möjligt till Estrid Ericsons födelsedag den 16 september. För att vi ska hinna med bokslut och revision brukar detta normalt ske under den första halvan av oktober.

Ordinarie årsmöte för verksamhetsåret 2021/2022 äger rum tisdagen den 11 oktober 2022 i Konstnärshuset på Smålandsgatan 7, Stockholm.