Verksamhetsberättelse 2019/2020

Styrelsen har under verksamhetsåret 2019/20 haft fem protokollförda möten. Vi har fått ett stort nytillskott av medlemmar även under detta år och antalet medlemmar uppgår därmed vid årets slut till 219. Nytt rekord! Medlemsavgiften har varit oförändrad under ett flertal år och uppgår till 200 kronor.

Under kontakta oss finns föreningens kontaktuppgifter.

Under året har föreningen haft följande förtroendevalda:

Styrelse

 • Anita Du Rietz, ordförande
 • Pia Bruun, kassör
 • Gun Sundlöf, sekreterare
 • Dorrit Englund, ledamot
 • Beatrice von Morvay, ledamot

Revisorer

 • Gull Axén, revisor
 • Gunilla Raaschou, revisorssuppleant

 Valberedning

 • Nils B Ericsson, sammankallande
 • P G Ylander, ledamot
 • Marianne Neck, ledamot

Vi hann genomföra ett antal intressanta och välbesökta aktiviteter under hösten och januari månad precis innan Coronapandemin bröt ut. Men därefter har all mötesverksamheten legat nere.

De aktiviteter som genomförts under verksamhetsåret är i kronologisk ordning:

 • 2019 09 30 Årsmöte och en fantastisk kväll med Ingegerd Råman som visade upp sina alster och berättade så inspirerat om sin verksamhet och formgivarfilosofi.
 • 2019 10 21 hörde vi Jenny von Platen berätta om Märta Måås-Fjetterströms fantastiska värld och njuta av bilder på hennes vackra mattor. Vilken inspirationskälla hon varit för efterföljande textilkonstnärer!
 • 2019 11 20 följde vi upp Jennys föredrag med en  guidad visning av den fantastiska utställningen ”Se på mattorna – det är jag” i Rikssalen på Slottet.
 • 2020 01 27 fick vi träffa arkitekten Mikael Bergquist och höra honom berätta så inspirerande och initierat om de arkitektoniska strömningarna i Europa i början av 1900-talet, Josef Franks tid och gärning i Wien samt inte minst

Vi hade vidare planerat för och bjudit in till ett besök hos Klong samt en visning av utställningen om Signature Women på Artipelag. Båda evenemangen fick ställas in med kort varsel på grund av Coronaepidemin.

Styrelsen i september 2020