Estrid Ericsons Vänner

eev[1]

Den ideella föreningen Estrid Ericsons vänner (EEV) har till syfte att sprida kännedom om Estrid Ericsons entreprenörs- och konstnärsskap. Föreningen är fristående från Svenskt Tenn men har ett gott samarbete med verksamheten. Under aktiviteter hittar du föreningens planerade och genomförda aktiviteter och i bloggen kan du läsa reportage.

English

The Estrid Ericson Friends Association (EEV) aims to spread awareness of Estrid Ericson’s entrepreneurship and artistry. The association is independent of  Svenskt Tenn but enjoys a good cooperation with the company.  For more information about the association in English, please contact

Anita Du Rietz
President of the association
mail: estridericsonsvanner@gmail.com
Tel:
+46 702740033

 

Kommentera