Estrid Ericsons Vänner

Logotype för föreningen Estrid Ericsons vänner föreställande en stiliserad brosch

Om oss

Föreningen Estrid Ericsons vänner bildades 2009 och har till syfte att sprida kännedom om Estrid Ericsons liv och gärning och därigenom hålla intresset för hennes kulturarv levande. Vi är ett ”fortbildningssällskap” som på olika sätt sprider kunskap om hennes konstnärskap och entreprenörskap.

Föreningen är fristående från Firma Svenskt Tenn men har ett gott samarbete och en ambition att på olika sätt stödja Svenskt Tenn i deras arbete med att bevara ett kulturarv.

Läs mer hur vi bildades här.

Våra aktiviteter

Föreningen brukar genomföra mellan fem och sju ordinarie medlemsaktiviteter per verksamhetsår, i Stockholm och Hjo. Ibland fler. Inbjudningar till arrangemangen skickas ut ca en månad i förväg via mail till medlemmarna. Vi ordnar föredrag, utställningsbesök och andra upplevelser på teman med anknytning till Estrid Ericson. Det kan även vara andra utövande designers under samma tid som hennes eller nutida designers som verkar i Estrid Ericsons anda.

Årsmöte

Föreningens årsmöte brukar äga rum i så nära anslutning som möjligt till Estrid Ericsons födelsedag den 16 september. För att vi ska hinna med bokslut och revision brukar detta normalt ske under den första halvan av oktober.

Årsmötet för verksamhetsåret 2022/2023 ägde rum tisdagen den 3 oktober 2023 i Konstnärshuset på Smålandsgatan 7, Stockholm.

English

The Estrid Ericson Friends Association (EEV) aims to spread awareness of Estrid Ericson’s entrepreneurship and artistry. The association is independent of  Svenskt Tenn but enjoys a good cooperation with the company.  For more information about the association in English, please contact

Dorrit Englund
President of the association
mail: estridericsonsvanner@gmail.com
Tel: +46 707751882

Bli medlem

Föreningen Estrid Ericsons Vänner är en ideell förening som är öppen för alla. Föreningen har förnärvarande cirka 270 medlemmar. Nya medlemmar anmäler sitt intresse till styrelsen och kan inväljas när som helst under året.  Medlemskapet bekräftas därefter genom inbetalning av den aktuella medlemsavgiften. Därefter betalar medlem årligen den medlemsavgift som fastställs av årsmötet.

Som medlem är du välkommen att föreslå medlemmar.

Hedersmedlemmar

Föreningen har genom åren valt in hedersmedlemmar som på olika sätt spridit kunskap om Estrid Ericsons gärning, konstnärskap och entreprenörskap.

  • Per Göran Ylander – för mångårigt engagemang och skapandet av utställningen om Estrid Ericson och Svenskt Tenn i Hjo.
  • Marianne Bernadotte – för livslångt filantropiskt arbete inom konst och design.
  • Ann Wall – för sitt arbete att framgångsrikt modernisera Svenskt Tenn i Estrids anda under sina år som VD.
  • Anita Du Rietz – för att ha lyft Estrid Ericsons betydelse för utvecklingen av kvinnligt entreprenör- och konstnärskap. Initiativtagare till vänföreningen.
liten brosch med logotype för Estrid Ericsons Vänner

Vår logotyp – broschen

Föreningen lät göra en brosch i en limiterad utgåva som nu är slutsåld. Broschens formgivning är vår logotyp. Formen är inspirerad av en spegelram som Estrid Ericson formgivit med tidstypiskt typsnitt på bokstäverna.

Bakom formgivningen av vår logotyp står Anna Kjellander som är född och uppvuxen i Hjo. Anna har utbildats vid Lunds Tekniska Högskola, där hon avlagt en designexamen, Master of Industrial Design (2005). Hon arbetar med inredningsdesign.

Broschen är ett hantverk i sterling silver tillverkad av guld- och silversmeden Henrik Ingemansson. Henrik är uppvuxen i Kalmar och på Öland och började som guldsmedslärling 1993. Han tog sitt gesällbrev 1996. Därefter har han utbildat sig till silversmed. Henrik Ingemansson har bl.a. arbetat med silversmeden Sigurd Persson i olika projekt och utställningar. Han har även arbetat med Atelier Borgila, W. A. Bolin och Mats Theselius.